WARUNKI OGÓLNE 
1. Sklep internetowy nazywany dalej e-sklepem prowadzony jest przez firmę Vokker dostępny jest pod adresem http://www.vokker.pl/ i przeznaczony jest do dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w e-sklepie podane są w polskiej walucie PLN i zawierają VAT (są cenami brutto).
PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
3. Zamówienie może złożyć każdy Użytkownik bez konieczności zakładania konta
4. Podane przez użytkownika dane: adres dostawy, e-mail, telefon będą wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień.
5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego na stronach e-sklepu.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Vokker zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, zaś o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, (patrz zakładkę Dostawa) opłata za dostarczenie zamówionych produktów może być przerzucona na Vokker.
GWARANCJE I REKLAMACJE
11. Towary oferowane w e-sklepie są objęte gwarancją producenta lub importera i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
12. W przypadku reklamacji zalecany jest kontakt z Vokkker w celu ustalenia wstępnej przyczyny niesprawności urządzenia.
13. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Użytkownik otrzymuje wraz z zamówionym towarem oraz dowód zakupu.
14. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna i zwrócić towar bez podania przyczyny. Zwrócony w tym przypadku towar musi być odesłany w opakowaniu fabrycznym, nie może być uszkodzony i zniszczony przez Użytkownika. Także niedopuszczalna jest w tym okresie jakakolwiek ingerencja w zakupiony towar - np. wycinanie otworów pod połączenia eletryczne.
15. Wysyłka towaru reklamowanego lub zwracanego odbywa się na koszt Użytkownika, chyba, że ustalenia z Vokker będą inne.
16. Jeżeli gwarancja zostanie uznana, Vokker w ciągu 21 dni od daty otrzymania produktu odeśle urządzenie naprawione lub wymieni je na nowe. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany urządzenia w podanym okresie, Vokker ustali z Użytkownikiem możliwy nowy termin, zaproponuje inne urządzenie o zbliżonych właściwościach lub zwróci pieniądze za zakupiony towar.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).